allegro tech trade

Konsulting techniczny


Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej obiektów . Naszym doświadczeniem służymy klientom na każdym etapie inwestycji, od koncepcji do implementacji systemu ochrony odgromowej i przepięciowej obiektu budowlanego.

świadczone przez nas usługi konsultingowe obejmują

  • Ocenę stanu obiektu (lokalizacja i klasyfikacja obiektów chronionych)
  • Ocenę źródeł zakłóceń i przepięć w sieciach elektroenergetycznych oraz w liniach sygnałowych
  • Szacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne oraz przepięcia indukowane
  • Ocena na tej podstawie dopuszczalnych granic ryzyka
  • Dokonanie wyboru właściwych środków ochrony do zaadoptowania w celu redukcji ryzyka do dopuszczalnej jego granicy lub poniżej tej granicy.
  • Dokonanie wyboru układu ochronnego zgodnie ze strefową koncepcją ochrony na podstawie niezbędnych informacji użytkownika dotyczących odporności urządzeń na udary
  • Propozycja doboru ochronników przeciwprzepięciowych - koncepcja ochrony jako baza do projektu i implementacji.

 

partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade
partner tech trade